OFFICIAL COMBAT KARATE DO WEBSITE

 

  WSCKF


 سبک کامبت ایران توسط استاد صفی وند در سال 1378 شروع به کار نمود و با ثبت رسمی در فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران و سپس با انتقال آن به فدراسیون ورزشهای رزمی خدمت خود را به جامعه ورزش کشور بیگیری نمود.

استاد صفی وند در طی فعالیتهای خود همواره جویای آموزشهای فنی توسط اساتید مطرح بوده و در طی این سالها با گسترش شعبه های آکادمی کامبت ایران درسراسر کشور توانسته است در بخش نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان با تربیت قهرمانان و مربیان و داوران به امر سالم سازی جامعه بیش از پیش به فدراسیون و سازمان تربیت بدنی کمک نماید.

موفقیتهای سوکه صفی وند ضمن فعالیتهای چشم گیر ایشان:

  • بنیانگذاری سبک کامبت ایران

  • بنیانگذاری تعداد زیادی از سبک های کره ای در ایران

  • بنیانگذاری چند سبک دولتی کاراته ژاپن در ایران

  • فعالیت گسترده ایشان در هماهنگ کردن کشورهای منطقه خاورمیانه و اهدای نمایندگیهای مختلف به مرکزیت ایران و زیر نظر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

 

خانه

درباره کامبت ایران

آکادمی کامبت ایران

رئیس و بنیانگذار

کمیته ها

درجات رنگی

ثبت نام و بخشنامه ها

محصولات

استانها و شهرستانها

کمربندمشکی ها

لباس رسمی

قهرمانان

مربیان

آرم رسمی سبک

همکاران

داوران

تماس با ما

 

 

 

  •